Życiorysy Zawodowe | Listy Motywacyjne

Marketing Internetowy | Banery Reklamowe

List Motywacyjny

Czy pisanie listów jest wymagane?

List motywacyjny

List motywacyjny obok CV bywa często wymagany przez pracodawców jako warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy. Jest dokumentem formalnym, objaśniającym motywację piszącego, składanym w procesie ubiegania się o dane stanowisko pracy. Adresowany jest do konkretnej osoby lub instytucji i składa się z 4-5 krótkich, zwięzłych i treściwych akapitów, opatrzonych zwrotem grzecznościowym i podpisem.

Przyjmuje się że list motywacyjny jest wymagany przez pracodawcę wtedy gdy zostanie to wymienione w ogłoszeniu o pracę. Ta forma prezentacji kandydata zazwyczaj nie jest wymagana przy ubieganiu się na stanowiska niższego szczebla, stanowiska robotnicze i dla osób niewykwalifikowanych oraz przy ubieganiu się o pracę tymczasową. Jeśli firma, do której aplikujemy, oczekuje takiego dokumentu – warto postarać się i napisać list motywacyjny, aby ciekawa oferta nie przeszła Nam koło nosa.

Napiszę Tobie list motywacyjny

Dokuemnty piszę na podstawie wywiadu zawodowego z Tobą (e-mail, telefon, komunikator - do wyboru). Pracuję w programie LibreOffice, abyś w razie potrzeby mógł później bez problemu sam je edytować. Gotowe dokuemnty wysyłam w formacie ODT (do edycji) oraz PDF (gotowe do wydruku i do wysłania pracodawcy). Stosuję język korzyści, po to aby zwikększyć twoje szanse w procesie rekrutacji. Czas realizacji wynosi do 48 godzin. Zapraszam do kontaktu.

Cennnik:

 • List motywacyjny: 40zł
 • List motywacyjny + życiorys zawodowy: 80zł

Schemat listu motywacyjnego

List motywacyjny to dokument pisany według ściśle określonych reguł. Na ilustracji został przedstawiony przykładowy schemat na podstawie którego piszę listy motywacyjne.

 1. Miejscowość i data napisania listu motywacyjnego
 2. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata starającego się o stanowisko pracy
 3. Imię i nazwisko adresata listu (konkretnej osoby do której skierowany jest dokuemnt) lub nazwa i adres siedziby firmy albo instytucji
 4. Zwrot grzecznościowy rozpoczynający treść listu: Szanowni Państwo lub Szanowna(y) Pani/Panie
 5. Pierwszy akapit informujący o rodzaju stanowiska pracy, o które stara się autor listu
 6. Kolejne akapity (zazwyczaj jeden lub dwa) stanowiące główną treść dokumentu, w których znajduje się kilka zdań na temat kandydata oraz uzasadnienie kandydadowania na dane stanowisko
 7. Ostani akapit zazwyczaj informuje o chęci i gotowości spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 8. Zwrot grzecznościowy kończący treść listu: Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku opatrzony odręcznym podpisem piszącego list
 9. Miejsce na ewentualne dołączone załączniki wymienione w postaci listy.
 10. Klauzula zezwalająca na przetwarzanie danych osobywych na potrzeby procesu rekrutacji