Logo Mult

LISTY MOTYWACYJNE

List motywacyjny w procesie rekrutacji

List motywacyjny obok CV bywa wymagany przez pracodawców jako warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy. Jest dokumentem formalnym, objaśniającym motywację piszącego, składanym w procesie ubiegania się o dane stanowisko pracy. Adresowany jest do konkretnej osoby lub instytucji i składa się z czterech lub pięciu krótkich, zwięzłych i treściwych akapitów, opatrzonych zwrotem grzecznościowym i podpisem.

Przyjmuje się że list motywacyjny jest wymagany przez pracodawcę wtedy gdy zostanie to wymienione w ogłoszeniu o pracę. Ta forma prezentacji kandydata zazwyczaj nie jest wymagana przy ubieganiu się na stanowiska niższego szczebla, stanowiska robotnicze i dla osób niewykwalifikowanych oraz przy ubieganiu się o pracę tymczasową. Jeśli firma, do której aplikujemy, oczekuje takiego dokumentu – warto postarać się i napisać list motywacyjny, aby ciekawa oferta nie przeszła Nam koło nosa.

Schemat listu motywacyjnego

List motywacyjny to dokument pisany według ściśle określonych reguł. Na ilustracji został przedstawiony przykładowy schemat na podstawie którego piszę listy motywacyjne.

 1. Miejscowość i data napisania listu motywacyjnego.
 2. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata starającego się o stanowisko pracy.
 3. Adresat listu zazwyczaj imię i nazwisko konkretnej osoby do której skierowany jest dokument lub nazwa i adres siedziby firmy albo instytucji.
 4. Zwrot grzecznościowy rozpoczynający treść listu: Szanowni Państwo lub Szanowna(y) Pani/Panie.
 5. Pierwszy akapit informujący o rodzaju stanowiska pracy, o które stara się autor listu.
 6. Kolejne akapity (zazwyczaj jeden lub dwa) stanowiące główną treść dokumentu, w których znajduje się kilka zdań na temat kandydata oraz uzasadnienie kandydadowania na dane stanowisko.
 7. Ostatni akapit zazwyczaj informuje o chęci i gotowości spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 8. Zwrot grzecznościowy kończący treść listu: Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku opatrzony odręcznym podpisem piszącego list lub ewentualnie imieniem i nazwiskiem kandydata napisanymi kursywą.
 9. Miejsce na ewentualne dołączone załączniki wymienione w postaci listy.
 10. Klauzula zezwalająca na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Napiszę list motywacyjny zgodny ze standardami

Listy motywacyjne piszę na podstawie wywiadu zawodowego z Tobą (e-mail, telefon, komunikator - do wyboru). Pracuję w bezpłatnym programie LibreOffice, abyś w razie potrzeby mógł później bez problemu je edytować, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Gotowe dokumenty wysyłam w formacie ODT (do samodzielnej edycji) oraz PDF (gotowe do wydruku i do wysłania pracodawcy). Stosuję język korzyści, po to aby zwiększyć twoje szanse w procesie rekrutacji. Oferowane listy motywacyjne są zgodne z obecnie obowiązującymi trendami. Daję gwarancję dokonania ewentualnych poprawek po zakupie. W dokumentach stosuję klauzule o przetwarzaniu danych osobowych zgodne z RODO. Czas realizacji wynosi do 48 godzin.

Cena za usługę jest uzależniona od doświadczenia zawodowego kandydata oraz od oferty pracy pod którą list jest pisany. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.

Koszt napisania listu motywacyjnego

Cena za napisanie listu motywacyjnego zależy przede wszystkim od doświadczenia zawodowego kandydata oraz branży i stanowiska o które ubiega się. Im większe doświadczenie zawodowe i większe wymagania stawiane kandydatom w ofercie pracy, tym cena usługi wzrasta. Cena zawiera się w przedziale cenowym od 100 do 150 zł. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.

Podanie o pracę a list motywacyjny

Podanie o pracę podobnie jak list motywacyjny jest dokumentem formalnym wysyłanym do pracodawcy. Jaka jest zatem różnica pomiędzy tymi dokumentami? Podania o pracę wysyłamy wtedy kiedy pracodawca nie prowadzi w danej chwili rekrutacji, natomiast list motywacyjny wysyłamy, gdy aplikujemy na konkretne stanowisko. W podaniu o pracę skupiamy na swoich kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy, a w liście motywacyjnym nawiązujemy do konkretnych wymagań w ofercie pracy. Podanie o pracę jest zazwyczaj mniej szczegółowe i nieco krótsze od listu motywacyjnego, jednak podobnie jak ten drugi powinno mieć charakter formalny, zawierać dane kontaktowe i zwroty grzecznościowe.

Przygotuję podanie o pracę dla osoby poszukującej pracy. Zasady realizacji usługi oraz ceny są podobne jak w przypadku listu motywacyjnego. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.

O usłudze:

 • Listy motywacyjne piszę pod konkretne stanowisko pracy.
 • Stosuję język korzyści w celu zwiększenia szans kandydata.
 • Dokumenty piszę zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • Dokumenty napisane są zwięzłym i przejrzystym językiem.
 • Gwarantuję dokonanie ewentualnych poprawek po dokaniu płatności.
 • Gotowe dokumenty wysyłam w formacie ODT (do edycji) i PDF (do wysłania).
 • Czas realizacji wynosi do 48 godzin od otrzymania wszystkich informacji.